Uvedenie do funkcie študentského primátora

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Uvedenie do funkcie študentského primátora

Mestský mládežnícky parlament pracujúci pri Komisii pre školstvo a mládež Mestského zastupiteľstva zvolil nového študentského primátora za školský rok 2013/2014, ktorým sa stal študent športového gymnázia András Lépes.
Primátor mesta Dunajská Streda JUDr. Zoltán Hájos s odovzdaním menovacieho dekrétu uviedol do funkcie študentského primátora, ktorý trvá jeden rok.
Medzi úlohy študentského primátora patrí efektívna spolupráca medzi samosprávou a študentmi nášho mesta, zúčastniť sa na mestských slávnostných podujatiach a zároveň sa mu poskytne možnosť nahliadnutia  do každodenných starostí primátora mesta.

Prajeme veľa úspechov k jeho práce!