Mestské správy
VÝZVA - Verejné ocenenie mesta Dunajská Streda – 2022
14.12.2021 Mestské správy
Vážení spoluobčania,   v mene Samosprávy mesta Dunajská Streda Vás oslovujem s ponukou spolupráce pri predkladaní návrhov na ocenenia nášho mesta:   Čestné...
VÝZVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA Č. 1/2022
14.12.2021 Mestské správy
VÝZVA mesta Dunajská Streda č. 1/2022 na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská Streda v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb,...
Ďalšie novinky
Vyúčtovanie dotácií z rozpočtu mesta
Vážený prijímateľ dotácie! Ku koncu roka by sme Vám radi pripomenuli, že vyúčtovanie úspešných...
22.12.2021 Mestské správy
Štvrtá adventná nedeľa – slávnostné myšlienky primátora JUDr. Zoltána Hájosa
Prijmite s láskou príhovor pána primátora, ktorý tvoril súčasť programu slávnostného zapaľovania...
19.12.2021 Mestské správy
Adventná zbierka Dunajskostredskej farskej charity pre odkázané rodiny
Od začiatku decembra prebieha adventná zbierka Dunajskostredskej farskej charity. Charita očakáva...
16.12.2021 Mestské správy
Oznámenie o zmene stránkových hodín na konci roka
Mestský úrad informuje verejnosť, že z dôvodu koncoročných sviatkov sa koncom decembra zmení...
15.12.2021 Mestské správy
Nástenný kalendár na rok 2022
Ako darček mesta Dunajská Streda, so slávnostným pozdravom primátora, JUDr. Zoltána Hájosa...
15.12.2021 Mestské správy
Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie  „Športovec roka mesta Dunajská Streda 2021“
V zmysle Zásad vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda, ktoré schválilo Mestské...
14.12.2021 Mestské správy
Útulok pre bezdomovcov je v zimnom období otvorený nonstop
Napriek pandemickým opatreniam dunajskostredský útulok pre bezdomovcov aj v súčasnosti funguje...
14.12.2021 Mestské správy
Zapálenie tretej sviečky na adventnom venci mesta
V tretiu adventnú nedeľu sviečku na adventnom venci mesta Dunajská Streda zapálili László A....
12.12.2021 Mestské správy
Vedenie Dunajskej Stredy aj tento rok myslí na seniorov
Tak ako v uplynulých rokoch, ani vedenie mesta teraz nezabúda na seniorov.   Občanom vo veku nad 75...
10.12.2021 Mestské správy

Úvod

Verzia pre tlačPoslať e-mailom