Mestské správy
Úplná uzávierka cesty na úseku Štefánikovej ulice
07.07.2022 Mestské správy
Foto: Vince Rózsár Stavebný odbor mestského úradu oznamuje obyvateľom, že v dňoch 7.7.2022 až 17.7.2022 bude uzávierka na jednom úseku ulice M.R. Štefánika.   Počas...
Stránkové hodiny cez leto
29.06.2022 Mestské správy
Mestský úrad informuje obyvateľov mesta, že cez  letné mesiace júl – august dochádza k dočasnej zmene úradných hodín kancelárie  prvého kontaktu.  Od 1. júla do 31....
Ďalšie novinky
Zápisy do materských škôl
Zápisy do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda na školský rok 2022/23...
27.04.2022 Mestské správy
Pre zdravšie mesto
Foto: Vince Rózsár   Mesto Dunajská Streda sa stalo členským mestom Združenia Karpatskej...
27.04.2022 Mestské správy
Pamätník 1. a 2. svetovej vojny je osvetlený
Foto:  Vince Rózsár   Pamätník spomienky na vojakov padlých počas oboch svetových vojen...
27.04.2022 Mestské správy
Zoltán Hájos odovzdal cenu primátora
Foto:  Vince Rózsár Počas uplynulého víkendu v rámci Dní svätého Juraja usporiadali v  sobotu večer...
25.04.2022 Mestské správy
Deň Zeme: V  každej škole a škôlke zasadili stromy
V Deň Zeme, 22. apríla, je obzvlášť potrebné upriamiť pozornosť mladých na dôležitosť ochrany...
25.04.2022 Mestské správy
Tohoročné mestské ocenenia sa odovzdajú túto sobotu, opäť v rámci Dní Svätého Juraja
Mestská samospráva v Dunajskej Strede založila tradíciu odovzdávania mestských ocenení v roku 2010...
22.04.2022 Mestské správy
Zasaď strom pre budúcnosť!
V Deň Zeme, dňa 22. apríla je obzvlášť dôležité upriamiť pozornosť spoločnosti na stav nášho domova...
21.04.2022 Mestské správy
Dni sv. Juraja - 22-24. apríla
Najbližší víkend, 22-24. apríla oslavujeme sviatok patróna mesta Dunajská Streda, založenia a ...
20.04.2022 Mestské správy
Jarné dni čistoty: cez tri víkendy odviezli viac ako 100 tony odpadu
Obyvatelia Dunajskej Stredy v mestských častiach s rodinnými domami v porovnaní s minulým rokom...
13.04.2022 Mestské správy

Úvod

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Cookies