Územný generel dopravy mesta Dunajská Streda

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Generel dopravy mesta Dunajská Streda Veľkosť:

12.47 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 - Širšie vzťahy dopravnej infraštruktúry Veľkosť:

700.31 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 - Idealizovaná schéma komunikačnej siete Veľkosť:

1.9 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 3 - Komplexný návrh dopravy, etapy rozvoja I. etapa do r. 2020, II.etapa do r. 2040 Veľkosť:

2.01 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 4 - Cestná komunikačná sieť, definovanie radiál Veľkosť:

1.89 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 5 - Cestná komunikačná sieť, definovanie okruhov, etapy rozvoja Veľkosť:

1.92 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 6 - Statická doprava, etapy rozvoja I. etapa do r. 2020, II. etapa do r. 2040 Veľkosť:

1.91 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 7 - Dostupnosť zastávok a vedenie liniek mestskej a prímestskej autobusovej dopravy Veľkosť:

2 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 8 - Návrhn cyklistických komunikácií a trás, etapy rozvoja I. etapa do r. 2020, II. etapa do r. 2040 Veľkosť:

2.07 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 7 - Pešia doprava, etapy rozvoja I. etapa do r. 2020, II. etapa do r. 2040 Veľkosť:

1.97 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 8 - Kartogram zaťaženia komunikačnej sieťe r. 2020 Veľkosť:

529.84 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 9 - Kartogram zaťaženia komunikačnej sieťe r. 2040 Veľkosť:

532.77 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť