Uznesenia z rokovania komisií 2015

Komisia MsZ pre nezlučiteľnosť funkcií a mandátov

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Uznesenie zo dňa 22.06.2015 Veľkosť:

194.32 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Uznesenie zo dňa 12.1.2015. Veľkosť:

227.41 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie zo dňa 13.4.2015. Veľkosť:

336.89 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie zo dňa 24.3.2015. Veľkosť:

249.61 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie zo dňa 8.6.2015. Veľkosť:

344.79 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie zo dňa 2.9.2015. Veľkosť:

204.95 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_zo_dna_21.9.pdf Veľkosť:

195.81 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesnie_zo_dna_09_11_2015.pdf Veľkosť:

265.46 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: financna_komisia_15_12_2015_uznesenie.pdf Veľkosť:

177.54 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre životné prostredie a verejný poriadok

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: uznesenie_c._1_-_25.01.2016.pdf Veľkosť:

235.88 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 1 - 15.01.2015 Veľkosť:

64.5 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 2 - 07.04.2015. Veľkosť:

70 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 3 - 27.05.2015. Veľkosť:

291.82 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 3 - 03.06.2015. Veľkosť:

231.55 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 9.1_uznesenie 1_7_2015 Veľkosť:

48.77 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 5 - 09.09.2015 Veľkosť:

235.55 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_c._6_-_4.11.2015.pdf Veľkosť:

235.4 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre investície, európske fondy a cestovný ruch

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: uznesenie_c._1_-_15.1.2015.pdf Veľkosť:

243.37 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_c._2_-_9.4.2015.pdf Veľkosť:

245.81 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_c._3_-_3.6.2015_0.pdf Veľkosť:

306 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre rozvoj mesta a dopravy

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: 2- Uznesenie 15_1_2015 Veľkosť:

219.2 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 3- Uznesenie 24_3_2015 Veľkosť:

189.16 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 5- Uznesenie 1_4_2015 Veľkosť:

231.67 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 6- Uznesenie 9_4_2015 Veľkosť:

232.08 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 7-uznesenie 1_6_2015 Veľkosť:

475.79 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 8-uznesenie 15_6_2015 Veľkosť:

251.35 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 9-uznesenie 1_7_2015 Veľkosť:

263.42 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 10-Uznesenie 12_8_2015 Veľkosť:

300.03 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 11_uznesenia 3_9_2015 Veľkosť:

354.69 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 12_-_uznesenia_22.10.2015.pdf Veľkosť:

210.06 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 13_uznesenia_5_11_2015.pdf Veľkosť:

271.59 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 22-_uznesenia_per-rollam.pdf Veľkosť:

183.48 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 27-_uznesenia_per-rollam.pdf Veľkosť:

178.05 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre šport a telesnú kultúru

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: uznesenie_28.okt_.2015.pdf Veľkosť:

189.02 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_7.sept_.2015.pdf Veľkosť:

190.33 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_apr.1.2015.pdf Veľkosť:

230.5 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre školstvo a mládež

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: uznesenie_13_01_2015.pdf Veľkosť:

277.28 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_31.3.2015.pdf Veľkosť:

293.82 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_14.4.2015.pdf Veľkosť:

208.41 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_16.6.2015.pdf Veľkosť:

218.52 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_8_9_2015.pdf Veľkosť:

253.31 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_27_10_2015.pdf Veľkosť:

248.92 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_2.12.2015.pdf Veľkosť:

264.52 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre kultúru a medzinárodné vzťahy

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Uznesenie c.1_2018 Veľkosť:

335.65 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_7.sept_.2015_kult.pdf Veľkosť:

263.14 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť

Komisia MsZ pre veci používania maďarského jazyka ako jazyka národnostnej menšiny

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: uznesenia_-_18.05.2015.pdf Veľkosť:

263.73 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť