Uznesenia z rokovania komisií 2016

Komisia MsZ pre nezlučiteľnosť funkcií a mandátov

Komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: financna_komisia_28_01_2016_uznesenie.pdf Veľkosť:

211.79 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: financna_komisia_15_02_2016_uznesenie.pdf Veľkosť:

196.26 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: financna_komisia_30_03_2016_uznesenie.pdf Veľkosť:

200.3 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: financna_komisia_11_04_2016_uznesenie.pdf Veľkosť:

214.63 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: financna_komisia_09_06_2016_uznesenie.pdf Veľkosť:

207.69 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: financna_komisia_28_06_2016_uznesenie.pdf Veľkosť:

187.09 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: financna_komisia_30_08_2016_uznesenie.pdf Veľkosť:

207.04 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: financna_komisia_20_09_2016_uznesenie.pdf Veľkosť:

197.03 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: financna_komisia_14_11_2016_uznesenie_0.pdf Veľkosť:

349.09 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: financna_komisia_05_12_2016_uznesenie.pdf Veľkosť:

239.08 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre životné prostredie a verejný poriadok

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: uznesenie_c._1_-_25.01.2016.pdf Veľkosť:

235.88 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_c._2_-_4.04.2016.pdf Veľkosť:

234.33 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_c._3_-_11.04.2016.pdf Veľkosť:

229.59 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_c._4_-_26.05.2016.pdf Veľkosť:

235.02 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_c._-_20.09.2016_-_pre_rollam.pdf Veľkosť:

228.23 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_c._5_-_10.11.2016.pdf Veľkosť:

238.3 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre investície, európske fondy a cestovný ruch

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: uznesenie_c._1_-_6.4.2016.pdf Veľkosť:

230.42 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_c._2_-_13.6.2016.pdf Veľkosť:

233.59 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_c._3_-_26.9.2016.pdf Veľkosť:

244.63 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_c._4_-_18.10.2016.pdf Veľkosť:

240.77 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_c_5_-_15_11_2016.pdf Veľkosť:

243.56 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre rozvoj mesta a dopravy

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: 22-_uznesenia_per-rollam.pdf Veľkosť:

183.48 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre šport a telesnú kultúru

Komisia MsZ pre školstvo a mládež

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: uznesenie_27-1-2016_3.pdf Veľkosť:

329.82 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_8.11.2016.pdf Veľkosť:

203.33 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre kultúru a medzinárodné vzťahy

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Uznesenie c.1_2018 Veľkosť:

335.65 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: uznesenie_soc.kom_._15.11.2016.pdf Veľkosť:

220.66 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_soc.kom_._12.10.2016.pdf Veľkosť:

215.53 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznes.soc_.kom_._27.1.2016.pdf Veľkosť:

267.7 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre veci používania maďarského jazyka ako jazyka národnostnej menšiny