Uznesenia z rokovania komisií 2017

Komisia MsZ pre nezlučiteľnosť funkcií a mandátov

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Uznesenie zo dňa 13.04.2017 Veľkosť:

191.41 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: financna_komisia_06_02_2017_uznesenia.pdf Veľkosť:

218.29 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: financna_komisia_16_03_2017_uznesenie.pdf Veľkosť:

202.19 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: financna_komisia_04_04_2017_uznesenie.pdf Veľkosť:

201.42 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: financna_komisia_27_04_2017_uznesenie.pdf Veľkosť:

208.49 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: financna_komisia_12_06_2017_uznesenie.pdf Veľkosť:

216.88 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: financna_komisia_17_10_2017_uznesenie.pdf Veľkosť:

196.43 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: financna_komisia_7_11_2017_uznesenie.pdf Veľkosť:

214.41 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre životné prostredie a verejný poriadok

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: uznesenie_c_1_-_03_02_2017.pdf Veľkosť:

234.28 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_c_-_15_03_2017_-_pre_rollam.pdf Veľkosť:

228.09 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre investície, európske fondy a cestovný ruch

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: uznesenie_c._1_-_6.2.2017.pdf Veľkosť:

252.03 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_c._2_-_14.3.2017.pdf Veľkosť:

239.17 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_c._3_-_25.4.2017.pdf Veľkosť:

235.2 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_c._4_-_19.6.2017.pdf Veľkosť:

192.17 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_c._5_-_18.9.2017.pdf Veľkosť:

250.4 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_c._6_-_24.10.2017.pdf Veľkosť:

198.61 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre rozvoj mesta a dopravy

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: 23-_uznesenia_1.2.2017.pdf Veľkosť:

195.52 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 25-_uznesenia_24.4.2017.pdf Veľkosť:

226.57 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 26-_uznesenia_13.6.2017.pdf Veľkosť:

338.55 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 27-_uznesenia_per-rollam.pdf Veľkosť:

178.05 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 28-_uznesenia_13.7.2017.pdf Veľkosť:

332.35 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 29-_uznesenia_07.09.2017.pdf Veľkosť:

303.82 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 30-_uznesenia_19.09.2017.pdf Veľkosť:

260.18 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 31-_uznesenia_24.10.2017.pdf Veľkosť:

280.48 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 32-_uznesenia_6.11.2017.pdf Veľkosť:

205.64 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 33-_uznesenia_21.11.2017.pdf Veľkosť:

191.9 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 34-_uznesenia_5.12.2017.pdf Veľkosť:

197.06 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre šport a telesnú kultúru

Komisia MsZ pre školstvo a mládež

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: uznesenie_10.5.2017.pdf Veľkosť:

262.58 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_03.02.2017.pdf Veľkosť:

268.29 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_per_rollam_16.3.2017.pdf Veľkosť:

135.03 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_5.6.2017.pdf Veľkosť:

171.71 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_16.6.2017.pdf Veľkosť:

166.65 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_per_rollam_28.7.2017.pdf Veľkosť:

137.33 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_7.11.2017.pdf Veľkosť:

204.11 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_6.12.2017.pdf Veľkosť:

178.39 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre kultúru a medzinárodné vzťahy

Komisia MsZ pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: uznesenie_soc.kom_._17.10.2017_0.pdf Veľkosť:

266.22 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_soc.kom_._18.09.2017_0.pdf Veľkosť:

310.83 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_soc.kom_._19.06.2017_0.pdf Veľkosť:

318.95 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_soc.kom_._24.04.2017_0.pdf Veľkosť:

318.28 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_soc.kom_._14.03.2017.pdf Veľkosť:

143.11 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre veci používania maďarského jazyka ako jazyka národnostnej menšiny

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: uznesenia_-_19.06.2017.pdf Veľkosť:

187.96 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť