V budúcom roku pokračuje výstavba centrálnych detských ihrísk

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
V budúcom roku pokračuje výstavba centrálnych detských ihrísk

Príslušný odbor MsÚ priebežne sleduje a zisťuje technický stav detských ihrísk v meste. Poškodené hracie prvky opravia, nebezpečné a európskym normám nevyhovujúce prostriedky postupne vymenia. Cieľom je predísť úrazom a zraneniam.

 

Vlani sa vykonala rekonštrukcia ihriska v parku voľného času, resp. ihriska na Jesenského ulici. Modernizovali takisto hracie prvky ihriska v areáli Spoločenského domu v Malom Blahove. Ďalej v maloblahovskom parku voľného času sa vybuduje nové detské ihrisko.

 

Následne pokračuje program obnovy a modernizácie ihrísk. V budúcom roku postavia dve nové centrálne ihriská, jedno na sídlisku Nová Ves, druhé v mestskej časti Boriny. Práce sa začnú na jar.

 

V rozpočte mesta na rok 2020 samospráva vyčlenila na tento účel 75 tisíc eur. Okrem toho priebežne prebieha aj modenizácia a rekonštrukcia detských ihrísk vo všetkých MŠ mesta, na ktorú samospráva vynaloží ďalších 60 tisíc eur, pričom vychádza z požiadaviek riaditeliek MŠ. Mimo vlastných rozpočtových zdrojov sa samospráva bude uchádzať aj o finančnú podporu z rôznych grantov a projektových výziev.