V Dunajskej Strede postavia novú športovú halu

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
V Dunajskej Strede postavia novú športovú halu

V Dunajskej Strede postavia novú športovú halu, na ktorú slovenská vláda schválila cielenú dotáciu 2 milióna eur pre mesto. Podľa uznesenia vlády dotáciu Dunajská Streda dostane do 31. decembra 2019.

 

Väčší športový objekt je žiadúci hlavne preto, lebo v prípade družstva žien podmienky a kvalita v súčasnej hale pre medzinárodnú ligu nie sú dané. Súčasnú športovú halu mestské športové klubu prerástli, z nej by sa v budúcnosti mohlo stať tréningové centrum. Kapacita novej haly je plánovaná na 1500-2000 divákov a okrem hádzanárskeho klubu bude slúžiť aj ďalším dunajskostredským športovým klubom. 

 

Novo vybudovaná športová hala umožní usporiadanie športových podujatí na vyššej úrovni, takisto vytvára lepšie podmienky pre športovú prípravu. Prináša nové možnosti aj pre hádzanársky klub s rozšírením tréningových príležitostí v mládežníckych kategóriach. Okrem nových možností pre športových klubov hala s vyššou diváckou kapacitou bude dôstojným miestom aj pre kultúrne a spoločenské podujatia.  

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo založenie akciovej spoločnosti so 100%-nou účasťou mesta, ktorá si vyberie vhodný pozemok, vhodný projekt, bude manažovať investičnú výstavbu a neskôr aj prevádzkovať športovú halu. Miesto haly zatiaľ nie je známe. Členmi predstavenstva a.s. sa stali viceprimátor László A. Szabó a mestský poslanec Zoltán Horváth, predseda hádzanárskeho klubu žien. Dozornú radu tvoria Tünde Brunczvik, Krisztián Nagy a Ladislav Bachman, poslanci MsZ.