V Dunajskej Strede pribudnú ďalšie úseky cyklopruhov

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Mestská samospráva získala programovú dotáciu na predĺženie cyklopruhov. Dunajská Streda sa úspešne uchádzala v rámci výzvy ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, vďaka čomu môže zainvestovať do rozvoja cyklistickej dopravy 226 tisíc eur. Samospráva v budúcom roku vyznačí cyklopruh na Jesenského ulici, cez Bratislavskú cestu až k Viedenskej ceste. Nový úsek nadväzuje na existujúci cyklopruh na Hlavnej ulici.

"Nový cyklopruh sa začína pri budove okresného súdu. Novinkou je, že v rámci projektu sa vybudujú aj dve veľkokapacitné úschovne bicyklov v meste. Jedna v centre mesta, druhá v blízkosti železničnej a autobusovej stanice. Týmto sa okrem cyklistickej dopravy stane bezpečnejšou aj úschova bicyklov. Z dôvodu vyznačenia cyklopruhu sa pred budovou súdu zrušia dve parkovacie miesta, aby sa v blízkosti autobusovej zastávky zachovala bezpečnosť autobusovej a zároveň cyklistickej dopravy" - povedal Zoltán Zalaba, vedúci oddelenia územného plánovania, výstavby a dopravy MsÚ. Na ďalších úsekoch cyklopruhu budú všetky neplatené a platené parkovacie miesta zachované. Investícia do rozvoja cyklistickej dopravy mesta sa realizuje v budúcom roku.