V dvoch mestských inštitúciach vymenovali riaditeľov, kultúrny dom riadi dočasne poverený konateľ

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
V dvoch mestských inštitúciach vymenovali riaditeľov, kultúrny dom riadi dočasne poverený konateľ

Mestské zastupiteľstvo sa na svojom júnovom zasadnutí uznieslo o odvolaní riaditeľov troch mestských inštitúcií: Centra sociálnych služieb, Zariadenia pre seniorov a MsKS Benedeka Csaplára. Na obsadenie uvoľnených funkcií mesto vypísalo konkurz. Na dvoch miestach, a to v Centre sociálnych služieb a v Zariadení pre seniorov zostali vo svojej funkcii doterajší riaditelia, ktorí 30. septembra z rúk primátora Zoltána Hájosa prevzali poverovacie listiny na ďalších 5 rokov. Mestské kultúrne stredisko riadi dočasne poverený konateľ. Avšak v prípade Mestského kultúrneho strediska zastupiteľstvo neschválilo vymenovanie kandidáta, ktorého navrhla príslušná komisia a mestská rada.

Mestské Centrum sociálnej starostlivosti bude riadiť aj v nasledujúcich 5 rokoch Johanna Bíró. Centrum prevádzkuje detské jasle, sociálnu jedáleň, denný stacionár pre mentálne postihnutých a mestský klub dôchodcov. Medzi plánmi riaditeľky je okrem iného modernizácia kuchyne sociálnej jedálne, výmena nábytku v triedach jaslí, rekonštrukcia oplotenia a asfaltovanie parkoviska CSC.

K zmene nedošlo ani na čele Zariadenia pre seniorov. Funkciu riaditeľa naďalej zastáva Koloman Pongrácz, ktorý zariadenie vedie od roku 2015. Jeho cieľom je aj v nasledujúcich rokoch poskytovať kvalitné služby pre seniorov, zámerom je aj rozvoj infraštruktúry. Plánujú výmenu okien v penzióne na Námestí priateľstva a modernizáciu výťahu v penzióne na sídlisku Západ. Riaditeľ považuje za významnú úlohu aj prestavbu kúpelní na bezbariérové.

V prípade MsKS Benedeka Csaplára však MsZ neschválilo návrh výberovej komisie a mestskej rady na vymenovanie za riaditeľku kultúrneho domu Tímeu Takács, vedúcu samostatného referátu kultúry, mládeže a športu MsÚ. Nakoľko návrh neprešiel, funkciu povereného konateľa MsKS dočasne vykonáva Péter Iván, vedúci GSMU. Poslanecké kluby MsZ v nasledujúcich týždňoch majú viesť jednania v tejto záležitosti a rozhodnú, či sa vypíše nové výberové konanie. Meno ašpiranta na funkciu nového riaditeľa MsKS bude známe podľa očakávania na zasadnutí MsZ koncom novembra.