V mestských školách a škôlkach ocenili 20 pedagógov

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
V mestských školách a škôlkach ocenili 20 pedagógov

Paralelne so začatím nového školského roka boli ocenení pedagógovia v dunajskostredských základných školách a materských školách, ktorých zriaďovateľom je mestská samospráva.

Za vynikajúce pracovné výsledky v školskom roku 2020/2021  vyznamenanie prevzalo celkovo 20 pedagógov: z nich 15  vyučuje v niektorej mestskej základnej škole a 5 v materskej škole. Plaketou Comeniusa ocenili aj desiatich pedagógov-seniorov, ktorí odchádzajú na zaslúžilý dôchodok.

Primátor Zoltán Hájos vo svojom slávnostnom príhovore uviedol: „Odvádzate zodpovednú prácu, veď obohacujete vedomosti našich detí. Vašou každodennou snahou je vychovať z nich poctivých, čestných a vzdelaných ľudí. Uvedomujeme si, že táto práca sa nezmestí do ôsmych pracovných hodín. Neustále treba nájsť novú motiváciu, a súčasnosť Vás postaví neustále pred nové výzvy.“ Želaním primátora bolo to, aby v novom školskom roku  žiaci a pedagógovia mohli tráviť čím viac času v škole a aby neboli nútení opäť zaviesť online výučbu.

Odovzdanie ocenení začiatkom nového školského roka bolo teraz netradičné, nakoľko mesto pedagógov obvykle ocení v marci,  pri príležitosti výročia narodenia významnej osobnosti v oblasti pedagogiky a výchovy Jána Amosa Comeniusa.  Ocenenia v poradí už po osemnástykrát boli odovzdané v úzkom kruhu v zasadačke radnice, a nie ako obvykle, v Mestskom kultúrnom stredisku B. Csaplára. Ocenenia a darčeky odovzdal primátor mesta Z. Hájos, jeho zástupcovia László A. Szabó a Attila Karaffa, ďalej poslanec a predseda komisie pre školstvo a kultúru Ladislav Gútay a prednostka mestského úradu Júlia Bubniaková.

Za pracovné výsledky, dosiahnuté v uplynulom školskom roku prevzali ocenenia títo pedagógovia ZŠ:

Základná škola Gyulu Szabóa: Sylvia Mácsai, Krisztina Szendi, Krisztina Németh

ZŠ na Jilemnického ulici: Ilona Lépes, Michaela Mészárosová, Renáta Mészárosová

ZŠ Ármina Vámbéryho: Andrea Németh, Anikó Németh, Márta Varga

ZŠ Smetanov háj: Marta Čermáková, Viktória Bothová

ZŠ Zoltána Kodálya: Denisa Hôlka, Beáta Németh Pónya

Základná umelecká škola : Klára Holéczyová, Juraj Šabo

Ocenení pedagógovia z materských škôl:

MŠ Jesenského ulica: Ildikó Salátová

MŠ Ružový háj: Zsuzsanna Tarcsi, Beáta Navrátilová

MŠ Eleka Benedeka: Diana Borbély

MŠ Októbrová ulica: Annamária Pázmány

Pamätnou plaketou Comeniusa boli ocenení títo pedagógovia , odchádzajúci do dôchodku:

ZŠ Gy. Szabóa: Éva Kanyicska, Teréz Csölle

ZŠ Á. Vámbéryho: Ilona Horváth

ZŠ Z. Kodálya: Zsuzsanna Bugár

Základná umelecká škola: Erika Takács, Zsuzsanna Rácz, Ildikó Lipcsey, Kordoš Jozef

MŠ na ulici Jesenského: Soňa Siposová

MŠ na ulici Komenského: Katalin Gaál

/pve/