V pravidelných intervaloch opäť umiestnia veľkoobjemové kontajnery pri záhradkárskych osadách

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
V pravidelných intervaloch opäť umiestnia veľkoobjemové kontajnery pri záhradkárskych osadách

V troch záhradkárskych osadách Dunajskej Stredy skúšobne, v pravidelných termínoch na 1 hodinu opäť pristavia kontajner pred záhradky. Na tom sa dohodli prednedávnom na spoločnom fóre vedenie mesta a zástupcovia majiteľov záhrad.
Podľa nového spôsobu kontajner najbližšie pristavia v sobotu, 27. júla 2019. Pri záhradkárskej osade na Malodvorníckej ceste (Slovlik) v čase od 08.45 do 09.45 hod., pri záhradkárskej osade Zelená ulica v čase od 10.00 do 11.00 hod., pri záhradkárskej osade na Bratislavskej ceste v čase od 11.15 do 12.00 hod.
Do kontajnerov záhradkári majú dávať iba zelený odpad. Príslušný odbor MsÚ ich žiada, aby zelený odpad nedávali do vriec. Prípadný komunálny odpad, pochádzajúci zo záhrad sa naďalej nemá dávať do kontajnera, na tento účel záhradkári môžu zakúpiť vrecko za 3 euro na MsÚ. Tento odpad odvezie iné nákladné auto v tom istom termíne a čase. Pritom zelený odpad a iné komodity je možné naďalej odovzdať aj v areáli spoločnosti Municipal na Bratislavskej ceste.
Kontajnerový zber odpadu v záhradkárskych osadách bol zrušený v marci 2019. Zber a odvoz zeleného odpadu bol dlhé roky problematický, nakoľko do veľkoobjemového kontajnera hádzali neoprávnené osoby aj odpad, ktorý tam v skutočnosti nepatril. Často občania priľahlých obcí nosili domáci odpad, drobný stavebný odpad, nábytok a elektroniku do kontajnera, z ktorého sa stala akási čierna skládka rôzneho odpadu. Zámerom mestskej samosprávy je tento stav ukončiť a vytvoriť podmienky pre upravené a čisté prostredie pri záhradkách.