V predvečer Dňa učiteľov

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
V predvečer Dňa učiteľov

Vážené dámy a páni, ktorí ste svoj život zasvätili výuke a výchove našich detí!

 

Keby nebolo koronavírusu, dnešok by bol dňom vytúženého riaditeľského voľna pre žiakov.

Keby nebolo koronavírusu, dnešok by podľa tradície patril oslavám všetkých pedagógov.

Keby nebolo koronavírusu, včerajšok by bol o písomkách, diktátoch a na pondelok by sa žiaci mali bifliť básničky, robili by si domáce úlohy, deviataci by sa pripravovali na testovanie, maturanti by sa učili maturitné zadania.

Ale v predvečer tohtoročného Dňa učiteľov je všetko inak. Dnes sa žiaci a študenti bez ohľadu na vek zúčastňujú virtuálnej výuky. Na rodičoch je zrazu ešte väčšie bremeno, učitelia sa ocitli zoči-voči ešte väčšej výzve a zodpovednosti ako doteraz.

Keby nebolo koronavírusu, stál by som dnes pred Vami so slovami vďaky a s nasledovnými myšlienkami: „Pedagóg je Vzor. Svojím životom, ľudskosťou, príkladom, svojimi vedomosťami vychováva a obohacuje nepoškvrnenú, prebúdzajúcu sa myseľ mládeže... Pedagóg odovzdáva hodnoty. Tlmočí tradície našich predkov, učí starostlivosti o druhých, dôležitosti trpezlivosti a vytrvalosti, odovzdáva svoje vlastné vzorce správania, názory aj svoje vedomosti. Buduje základné piliere identity človeka, ktoré budú neskôr bezpečným zázemím pri riešení problémov a výziev Života... Pedagóg vychováva. Vychováva deti k tomu, aby za každých okolností zostali ľudskými, aby rešpektovali druhých, učí ich spravodlivosti. Učiteľ učí svojho žiaka pracovať. Pracovať presne a efektívne, spoľahlivo a so zanietením, zo všetkých síl a predsa s radosťou a v dobrej vôli. Pedagóg buduje komunitu, v ktorej má každý svoje miesto. Komunitu, v ktorej sa deti, ĽUDIA, jeden o druhého starajú, v ktorej sa jeden na druhého môže spoľahnúť, pretože každý z nás máme voči sebe navzájom zodpovednosť.”

V dnešný deň je však situácia iná. Ale do akej miery? Odhliadnuc od toho, že tieto slová Vám nemôžem vysloviť tvárou v tvár…? Keď znovu čítam vyššie napísané riadky, uvedomujem si, že v situácii, v ktorej sa v súčasnosti nachádzame, je všetko to, čo v tých riadkoch stojí, ešte pravdivejšie, ešte dôležitejšie. Pretože práca pedagóga tvorí základné predpoklady k tomu, aby sme s dôstojnosťou a trpezlivosťou - spoločne - prekonali hrozbu, ktorá na nás dnes číha. Zdolať ťažkosti a prekážky súčasnosti môžeme iba tak, keď budeme jeden druhému oporou a keď na seba navzájom budeme dávať pozor.

Vážení Pedagógovia,

Vaše povznášajúce, krásne povolanie má práve dnes skutočne nenahraditeľnú hodnotu. Vy ste tí, čo učia, vychovávajú, budujú spoločnosť – vždy, za každých okolností. Za všetko to, čo robíte pre naše deti, Vám patrí obrovská vďaka.

Všetkým pedagógom prajem pevné zdravie, neutíchajúcu vieru v ich prácu a vytrvalosť napriek zložitým okolnostiam!

S pozdravom,

Zoltán Hájos, primátor