V súčasnosti nie všetky dunajskostredské ihriská sú otvorené

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
V súčasnosti nie všetky dunajskostredské ihriská sú otvorené

Pri dodržaní hygienických predpisov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva mestská spoločnosť na údržbu verejných priestranstiev Municipal pravidelne dezinfikuje ihriská v meste. Dezinfekcia sa uskutočňuje pre človeka neškodným prípravkom až dovtedy, kým si to epidémia koronavírusu vyžaduje. Rodičia s deťmi môžu navštevovať iba vydezinfikované ihriská, ostatné sú do odvolania zatvorené. Ihriská sú otvorené od 10.00 do 19.00 hod. Technický odbor MsÚ žiada obyvateľov, aby na ihriskách nosili ústne rúško a dodržiavali 2-metrový odstup.

Zoznam detských a športových ihrísk sprístupnených pre verejnosť v Dunajskej Strede:

- všetky športové ihriská základných škôl

- ihrisko pri obytnom dome č. 2144 na Neratovickom námestí

- ihrisko pri OD Lidl v centre mesta

- ihrisko na Námestí priateľstva vedľa garážového domu

- ihrisko na Radničnom námestí

- ihrisko v Parku voľného času

- ihrisko na Námestí SNP

- ihrisko na dvore Spoločenského domu v Malom Blahove

- ihrisko vedľa  futbalového ihriska na ulici Gyulu Szabóa

- ihrisko na Jesenského ulici