V súťaži Do práce na bicykli Dunajská Streda na 21. mieste

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Mesto Dunajská Streda sa tento rok po prvýkrát prihlásila do 4. ročníka celoslovenskej súťaže Do práce na bicykli, ktorej vyhlasovateľom bolo Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Celkovo sa zapojilo 74 obcí, z nich sa naše mesto umiestnilo na 21. mieste. Súťaž sa konala v mesiaci máj.  Samospráva Dunajskej Stredy sa do kampane už prihlásila medzi prvými. Dosiahnutý výsledok je vyslovene dobrý, nakoľko zúčastneným dunajskostredským tímom sa podarilo predbehnúť cyklistické družstvá 53 obcí.

Z Dunajskej Stredy sa do súťaže zaregistrovalo celkovo 78 záujemcov, ktoré v zastúpení organizácií a firiem vytvorili 2 až 4-členné tímy s cieľom do konca mája dochádzať do práce na bicykli. Do súťaže boli započítané iba kilometre absolvované medzi pracoviskom a bydliskom. Cyklisti za naše mesto v máji absolvovali celkovo takmer 10 tisíc kilometrov,

Na radnici v Dunajskej Strede v uplynulých dňoch sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťae a ocenenie najlepších. Najlepšie tímy získali vecné ceny od sponzorov súťaže. Z firemných tímov medzi ocenenými súťažiacimi boli družstvá z Diechmanu a Brimaku, ďalej aj dve 4-členné družsvá, ktoré súťažili za radnicu. Účasť dunajskostredských cyklistov z radnice koordinoval  Gábor Inczédi, ktorý sám sa zúčastnil súťaže. Do práce dochádzal na bicykli z obce Okoč a v máji absolvoval 432 kilometrov, čím sa umiestnil na 5. mieste.

Boli ocenení aj jednotlivci, ktorí absolvovali najviac kilometrov. Na prvom mieste sa umiestnila  Andrea Csicsó z Okoča, ktorá v máji absolvovala 811 km do dunajskostredskej firmy Deichman. Druhé miesto patrilo Jurajovi Bozsenyikovi /Brimak/, on každodenne dochádza z Trhovej Hradskej do Dunajskej Stredy po cyklistickej trase a v máji absolvoval 796 kilometrov. Tretia bola Dóra Csicsó, na štvrtom meste sa umiestnila Edina Dohorák a na 5. už spomínaný G. Inczédi.

Súťaž družstiev v Dunajskej Strede vyhral 3-členný tím Deichman 3, ktorý absolvoval na bicykli celkovo 1 397 kilometrov. Družstvo firmy Brimak bola iba dvojčlenná, napriek tomu dosiahli celkovo až 1 016 kilometrov a umiestnili sa na 2. mieste. Na tretej priečke sa umiestnilo družstvo radnice Sebességmámor, ktorému sa podarilo absolvovať 230 kilometrov cestou do práce.

Na slávnostnom ocení najlepších sa zúčastnil aj primátor Dunajskej Stredy Zoltán Hájos.  S uspokojením konštatoval, že v meste neustále rastie záujem o tento ekologický druh dopravy, mestská samospráva aj preto pokračuje v rozšírení existjúcej siete cyklistických trás v centre mesta. Plány počítajú už v blízkej budúcnosti so zriadením cyklistického pruhu od budovy okresného súdu ku zelezničnej stanici, ktorá má byť napojená aj na Bratislavskú cestu. Odtiaľ by mal byť zriadený ďalší jazdný pruh pre cyklistov až po želežničný priechod , ďalej aj na Viedenskej ceste a Povodskej ceste, aby sa zamestnanci Deichmanu mohli na bicykli bezpečne  dostať do práce. Dlhodbejšie plány počítajú so zriadením cyklistickej trasy k termálnemu kúpalisku.

Vlani sa do celoštátnej kampane zapojilo 60 obecných a mestských samospráv, 1700 tímov a 5637 jednotlivcov. Tímy spolu absolvovali 780 tisíc kilometrov. Výskumy dokazujú, že ľudia, ktorí namiesto auta dochádzajú na pracovisko bicyklom, sú energickejší, čerstvejší a lepšie zvládajú stresové situácie. Cieľom súťaže okrem podpory zdravia je dosiahnuť zníženie hustoty mestskej premávky a tým obce a mestá budú priateľskejšie k prírode. Organizátori vyzývajú samosprávy aj na postupné vybudovanie cyklistickej infraštruktúry.