Vďaka pozitívnym prognózam dostanú v tomto roku viaceré investície zelenú

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Vďaka pozitívnym prognózam dostanú v tomto roku viaceré investície zelenú

Do rozpočtu mesta Dunajská Streda boli opäť zaradené niektoré investície, ktoré boli na začiatku roka z rozpočtu mesta vyškrtnuté kvôli nepriaznivým celoštátnym hospodárskym prognózam spôsobenými pandémiou koronavírusu.  Rozhodlo o tom mestské zastupiteľstvo prevažnou väčšinou na svojom poslednom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo mimo plánu zasadnutí. Vďaka rýchlemu rozhodnutiu môžu byť verejné obstarávania vyhlásené skôr a mnohé investície budú môcť byť zrealizované ešte v roku 2020.

Po zverejnení najnovších, priaznivejších prognóz Ministerstva financií Slovenskej republiky na konci mesiaca jún, považoval primátor mesta Zoltán Hájos, za potrebné zvolať mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva ešte v mesiaci júl, aby mohli byť pozmenené položky v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu ešte pred septembrovým plánovaným zasadnutím.

Dôvodom pozitívnejšieho scenára je, že podľa prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. júna sa počíta s výpadkom podielových daní vo výške 5,4 %, čo znamená zlepšenie oproti výpadku vo výške 6,9 %, s ktorým sa počítalo v máji. Samospráva mesta Dunajská Streda postupovala optimisticky, i keď opatrne, a považovala za odôvodnené ponechať určité rezervy, nakoľko druhá vlna pandémie koronavírusu predstavuje aj naďalej skutočnú hrozbu. Rozpočet mesta na rok 2020 schválený na jeseň, počítal s príjmami vo výške zhruba 9,5 miliónov eur. Kvôli nepriaznivým prognózam boli tieto príjmy v máji tohto roku znížené na sumu 8,33 miliónov, čo predstavuje výpadok vo výške viac ako 13 %, teda takmer dvojnásobok vtedajšej prognózy ministerstva financií (6,9 %). Totiž Rada pre rozpočtovú zodpovednosť fungujúca popri Národnej banke Slovenska počítala s výpadkom vo výške až 27 %. Prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu predloženého na mimoriadne zasadnutie v júli, mestské zastupiteľstvo znížilo výpadok, s ktorým sa počítalo v máji z 13 % na 6,5 %.

Nižšie zhrnieme, ktoré investície (pôvodne kvôli pandémií koronavírusu zrušené) sa uskutočnia vďaka štvrtej zmene rozpočtu prijatej v júli.

Z kapitálových výdavkov určených na investície, je najvýznamnejšou investíciou vybudovanie verejného osvetlenia pozdĺž spojovacej cesty medzi Ohradskou cestou a Malodvorníckou cestou, na ktorú je vyhradených 177 000 eur. Okrem verejného osvetlenia bude pri obchvate vybudovaný aj chodník, ktorý bude slúžiť aj ako cyklotrasa a bude nadväzovať na malodvornícku cyklotrasu. Investície na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v okolí križovatiek pri Tescu boli opäť zaradené do rozpočtu mesta. Dopravný uzol na Komárňanskej ceste bude zabezpečený semaforom, križovatka na Ohradskej ceste bude upravená tak, aby boli vodiči motorových vozidiel nútení spomaliť.

Súčasťou rozpočtu je aj suma vo výške približne 686 000 eur, vyčlenená na výstavbu kruhového objazdu pri maloblahovskom cintoríne na Veľkoblahovskej ceste. V časti Malé Blahovo bude pri vojenskom cintoríne a novom cintoríne vybudovaná komunikácia, ako aj nové parkovacie miesta, pričom na tento účel je vyčlenených 90 000 eur. Okrem toho sa počíta aj s rekonštrukciou niektorých už existujúcich chodníkov. Na sídlisku Boriny sa popri chodníku spájajúceho ulicu Istvána Gyurcsóa so Smetanovou ulicou vybuduje verejné osvetlenie, na ktoré je vyčlenených 15 000 eur. V materskej škole na Széchenyiho ulici je na výmenu okien a dverí vyčlenených 69 000 eur a nové okná pribudnú aj v budove mestského klubu dôchodcov. Mestská spoločnosť Municipal Real Estate môže na nákup čistiacich zariadení použiť sumu vo výške 18 000 eur.

Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára taktiež dostane prostriedky na investície. Na opravu nefungujúcej fontány nachádzajúcej sa pred MsKS je vyčlenených 40 000 eur. Dôjde k výmene gumového povrchu na detskom ihrisku nachádzajúcom sa pri základnej škole Gyulu Szabóa, na ktorú je určených 18 000 eur. Verejné osvetlenie v hodnote 15 000 eur bude zriadené aj pri pomníku vojnových hrdinov 1. a 2. svetovej vojny.

Do rozpočtu mesta sa dostala aj štátna dotácia poskytnutá pri príležitosti sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré bude prebiehať v roku 2021.

Z tohtoročného rozpočtu bola úplne vymazaná položka Žitnoostrovský jarmok, pretože najvýznamnejšia udalosť regiónu, ktorá sa koná na konci septembra sa uskutoční až budúci rok. Z rozpočtu tak boli vyňaté výdavky na usporiadanie Žitnoostrovského jarmoku vo výške 100 000 eur, ako aj príjmy z jarmoku vo výške 90 000 eur. Usporiadatelia jarmoku už na začiatku pandémie oznámili, že sa tohtoročný jarmok neuskutoční, pričom tohtoročný jarmok by bol jubilejný 40.