Veľkorozmerný zelený odpad odvezú koncom novembra

Mestské správy

Mestská spoločnosť Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. zabezpečujúca údržbu verejného priestranstva ešte pred príchodom zimy, v posledný novembrový týždeň (27.novembra až 1. decembra), odvezie okrem mäkkého zeleného odpadu aj vyložený drevný odpad vrátane mohutnejších konárov stromov.

Zamestnanci mestského podniku údržby verejných priestranstiev Municipal, s.r.o. v termíne od pondelka do piatku okrem drobného záhradníckeho odpadu (lístie, pokosená tráva, buriny) odvezú spred rodinných domov aj rozmernejšie konáre a vetvy stromov. Spoločnosť žiada obyvateľov, aby orezané konáre stromov a krovín pred ich vyložením pred rodinný dom zviazali do zväzkov.

Pravidelný odvoz zeleného odpadu sa tým na tento rok končí, najbližší termín jeho odvozu bude na jar 2024.