Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti