Verejné pripomenkovanie

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Verejné pripomienkovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Dunajská Streda

Mesto Dunajská Streda spracovalo návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Dunajská Streda na roky 2016 – 2020 v zmysle  § 83 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Komunitný plán je sprístupnený:

  • na internetovej stránke mesta Dunajská Streda
  • na úradnej tabuli  mesta Dunajská Streda počas úradných hodín.

Vaše pripomienky k návrhu  Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Dunajská Streda na roky 2016 – 2020 je možné podávať od 4. novembra 2015 do 23. novembra 2015 písomne na sociálne oddelenie odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry Mestského úradu Dunajská Streda, Hlavná 50/16, Dunajská Streda alebo elektronickou poštou na adresu: alica [dot] miklosova [at] dunstreda [dot] eu

 

Ďalšie novinky
Oznámenie
25.01.2016
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
Oznámenie
29.06.2015
 o prerušení distribúcie elektriny : Západoslovenská...
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
04.09.2018
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
05.02.2018
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I....
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
07.09.2017