Vernostná karta

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Daňové nedoplatky  sa dajú vyrovnať až do konca roka

                       

Oddelenie daní a poplatkov na Mestskom úrade v Dunajskej Strede upozorňuje  občanov mesta na dôležitú zmenu, týkajúcu sa termínu zaplatenia nedoplatkov na mestských daniach a poplatkov, nakoľko lehota je predlžená až do konca roka 2017.

Pôvodne stanovená lehota vypršala 30. novembra, k tomuto dátumu mohli zaplatiť nedoplatky občania, ktorí to doteraz neurobili. Vedenie mesta teraz rozhodlo o predlžení tejto lehoty až do konca decembra, aby nedbanliví občania si mohli splniť svoju povinnosť a zaplatili vyrubené miestne dane. Je to pre nich aj nová šanca na to, aby im Vernostná karta aj v roku 2018 bola platná. V opačnom prípade, teda ak by do konca roka 2017 nevyrovnali mestu daňové nedoplatky,  ich Vernostná karta stráca platnosť na rok 2018.

Oddelenie daní a poplatkov na Mestskom úrade preto opätovne žiada dlžníkov, aby  vo vlastnom záujme vyrovnali všetky svoje nedoplatky /miestne dane, poplatok za odpad/ voči mestu najneskôr  do 31. decembra, v opačnom prípade im Vernostná karta stráca platnosť na rok 2018.

Daňovníkom, ktorí nedoplatky neuhradia do konca decembra, zaniknú nasledujúce výhody, vyplývajúce z Vernostnej karty: zľavnený vstup na termálne kúpalisko a na umelú ľadovú plochu, zľavnené cestovanie na mestskom autobuse, zľavnená parkovacia karta, zľavy pre detí majiteľov Vernostnej karty v školskej družine a v materských školách. Okrem toho v roku 2017 nebudú môcť nakupovať výhodne v niektorých malých obchodoch, ktorých majitelia sa pripojili k projektu poskytnutia zliav Dunajskostredčanom. Ide teda o významené zľavy, preto sa oplatí zaplatiť nedoplatky do konca decembra.

Na radnici v pokladni bude možné zaplatiť nedoplatky len do vianoc, ale zaslaním na účet sa nedoplatky dajú vyrovnať až do konca decembra. O presných termínoch budeme informovať na webovej stránke mesta.  

Zmenili sa aj zásady Vernostnej karty, podľa novej úpravy Thermalpark je povinný poskytnúť majiteľovi Vernostnej karty  minimálne 40 %--nú zľavu z ceny vstupného. /pve/