VOĽBY 2022

 
 

Kontakt na zapisovateľku MVK :

Eva Nagyová

Mestský úrad Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

prízemie č. dverí  112

tel. č. : +421 918 607 300

email:volby [at] dunstreda.eu

 
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
 

Mesto Dunajská Streda v súlade s § 169 ods. a zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

z v e r e j ň u j e

elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie, ktorá je nasledovná: volby [at] dunstreda.eu