Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Úradná tabuľa

Prenosná volebná schránka na požiadanie

Voľby do EP  sa budú konať  dňa 8. júna 2024

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať Mestský úrad v Dunajskej Strede na nasledujúcich tel. číslach: 0918 607 317, 0918/607300  a v deň volieb aj okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.  

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu Veľkosť:

94.87 KB

Dátum pridania:

16.02.2024

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Informácia pre voliča Veľkosť:

213.17 KB

Dátum pridania:

16.02.2024

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Information for the voter Veľkosť:

25.43 KB

Dátum pridania:

16.02.2024

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností Veľkosť:

122.18 KB

Dátum pridania:

23.02.2024

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Veľkosť:

79.09 KB

Dátum pridania:

13.03.2024

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Veľkosť:

141.11 KB

Dátum pridania:

26.03.2024

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Informácia- Hlasovací preukaz Veľkosť:

141.5 KB

Dátum pridania:

26.03.2024

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu Veľkosť:

96.45 KB

Dátum pridania:

26.03.2024

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Informácia o zápise občana iného členského štátu do zoznamu voličov Veľkosť:

78.13 KB

Dátum pridania:

03.04.2024

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť občana iného členského štátu Európskej únie o zapísanie do zoznamu voličov Veľkosť:

209.77 KB

Dátum pridania:

03.04.2024

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Vyhradenie miest na vylepenie volebných plagátov pre Voľby do EP Veľkosť:

170.77 KB

Dátum pridania:

04.04.2024

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Zápisnica OkVK č.1 Veľkosť:

386.82 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.2 Veľkosť:

412.54 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.3 Veľkosť:

427.37 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.4 Veľkosť:

441.11 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.5 Veľkosť:

379.32 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.6 Veľkosť:

492.57 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.7 Veľkosť:

424.59 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.8 Veľkosť:

374.23 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.9 Veľkosť:

384.6 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.10 Veľkosť:

304.32 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.11 Veľkosť:

406.66 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.12 Veľkosť:

445.48 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.13 Veľkosť:

412.96 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.14 Veľkosť:

411.19 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.15 Veľkosť:

426.16 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.16 Veľkosť:

405.72 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.17 Veľkosť:

390.78 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.18 Veľkosť:

395.29 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť