Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania

na sobotu 29. februára 2020.

Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

 

Hlasovať mimo volebnej miestnosti môže zo závažných, najmä zdravotných dôvodov volič, ktorý má trvalý pobyt v územnom obvode okrskovej volebnej komisie, ako aj volič hlasujúci na základe hlasovacieho preukazu (napr. hospitalizovaný v nemocnici), ak o to požiadal obec a v deň konania volieb príslušnú okrskovú volebná komisiu a bol zapísaný do zoznamu voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

O hlasovanie mimo volebnej miestnosti môžete požiadať na tel. čísle: +421 31 590 39 17 , +421 918 607 318    a      +421 917 767 245.

 

 

 

 

 

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná jedného člena a náhradníka.

Oznámenie je možné doručiť:

  • v elektronickej forme na adresu:

eva [dot] nagyova [at] dunstreda [dot] eu

alebo

  • v písomnej forme poštou, resp. osobne na adresu:

Mesto Dunajská Streda

Hlavná 50/16

929 01 Dunajská Streda

najneskôr do 8. januára 2020 do 24.00 hod.

Na oznámenia doručené po tomto termíne sa neprihliada.

 

Mesto Dunajská Streda

z v e r e j ň u j e

elektronickú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

agnesa [dot] miklosova [at] dunstreda [dot] eu

andrea [dot] venova [at] dunstreda [dot] eu

 

 

Cookies