Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania

na sobotu 29. februára 2020.

Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

 

 

 

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná jedného člena a náhradníka.

Oznámenie je možné doručiť:

  • v elektronickej forme na adresu:

eva [dot] nagyova [at] dunstreda [dot] eu

alebo

  • v písomnej forme poštou, resp. osobne na adresu:

Mesto Dunajská Streda

Hlavná 50/16

929 01 Dunajská Streda

najneskôr do 8. januára 2020 do 24.00 hod.

Na oznámenia doručené po tomto termíne sa neprihliada.

 

Mesto Dunajská Streda

z v e r e j ň u j e

elektronickú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

agnesa [dot] miklosova [at] dunstreda [dot] eu

andrea [dot] venova [at] dunstreda [dot] eu