Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Mesto Dunajská Streda v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 oznamuje politickým stranám a koalíciám podľa § 170 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskových komisií môžu doručiť najneskôr 11. októbra 2018 do 24,00 hod. v listinnej forme na Mestský úrad Dunajská Streda ( pred doručením prosíme kontaktovať zodpovedného zamestnanca na tel. čísle: +421 918 607 377) alebo elektronicky na emailovú adresu: eva [dot] nagyova [at] dunstreda [dot] eu. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehota sa neprihliada.