Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Úradná tabuľa

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019
Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019

 

Mesto Dunajská Streda

z v e r e j ň u j e

elektronickú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

agnesa.miklosova [at] dunstreda.eu

andrea.venova [at] dunstreda.eu

 

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Informácia pre voliča Veľkosť:

195.57 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností Veľkosť:

111.82 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť