Voľby prezidenta SR 2024

Úradná tabuľa

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 23. marca 2024. Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 6. apríla 2024.

 

 

Prenosná volebná schránka na požiadanie

Voľby prezidenta SR  sa budú konať : prvé kolo volieb dňa 23. marca 2024, prípadné druhé kolo volieb dňa 6. apríla 2024

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať Mestský úrad v Dunajskej Strede na nasledujúcich tel. číslach: 0918 607 317, 0917 767 245 alebo 031/590 39 17 a v deň volieb aj okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.  

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Rozhodnutie o vyhlásení voľby prezidenta Veľkosť:

186.96 KB

Dátum pridania:

15.01.2024

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Informácia pre voliča Veľkosť:

443.95 KB

Dátum pridania:

15.01.2024

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností Veľkosť:

122.2 KB

Dátum pridania:

22.01.2024

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky Veľkosť:

97.38 KB

Dátum pridania:

23.01.2024

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky Veľkosť:

64.64 KB

Dátum pridania:

23.01.2024

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu Veľkosť:

96.45 KB

Dátum pridania:

23.01.2024

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Informácia- Hlasovací preukaz Veľkosť:

160.87 KB

Dátum pridania:

23.01.2024

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Veľkosť:

79.06 KB

Dátum pridania:

23.01.2024

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Veľkosť:

140.57 KB

Dátum pridania:

23.01.2024

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky Veľkosť:

189.9 KB

Dátum pridania:

23.02.2024

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Vyhradenie miest na vylepenie volebných plagátov pre Voľby prezidenta SR Veľkosť:

147.77 KB

Dátum pridania:

23.02.2024

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Zápisnica OkVK č.1 Veľkosť:

605.6 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.2 Veľkosť:

605.11 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.3 Veľkosť:

612.87 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.4 Veľkosť:

592.73 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.5 Veľkosť:

598.38 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.6 Veľkosť:

632.94 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.7 Veľkosť:

580.75 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.8 Veľkosť:

579.65 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.9 Veľkosť:

613.62 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.10 Veľkosť:

585.19 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.11 Veľkosť:

590.84 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.12 Veľkosť:

618.2 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.13 Veľkosť:

598.32 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.14 Veľkosť:

602.16 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.15 Veľkosť:

602.28 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.16 Veľkosť:

615.94 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.17 Veľkosť:

602.66 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.18 Veľkosť:

603.55 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Zápisnica OkVK č.1 Veľkosť:

523.68 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.2 Veľkosť:

525.19 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.3 Veľkosť:

528.45 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.4 Veľkosť:

519.16 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.5 Veľkosť:

529.27 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.6 Veľkosť:

546.04 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.7 Veľkosť:

524.13 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.8 Veľkosť:

506.88 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.9 Veľkosť:

542.48 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.10 Veľkosť:

518.81 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.11 Veľkosť:

529.74 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.12 Veľkosť:

531.95 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.13 Veľkosť:

517.4 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.14 Veľkosť:

518.36 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.15 Veľkosť:

515.47 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.16 Veľkosť:

520.21 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.17 Veľkosť:

523.06 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica OkVK č.18 Veľkosť:

521.03 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť