Vrece s odpadom sa majú vyložiť iba v deň odvozu

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Vrece s odpadom sa majú vyložiť iba v deň odvozu

Mestský úrad v Dunajskej Strede niekoľko rokov úspešne zvláda zber triedeného odpadu v mestských častiach s rodinnými domami. Odpadový papier, umelohmotný odpad a zelený odpad Dunajskostredčania vykladajú pred svoje domy vo vreciach. Jednotlivé komodity zbierajú a odvážajú pracovníci mestskej spoločnosti na údržbu verejných priatranstiev Municipal Real Estate, resp. spoločnosti odpadového hospodárstva FCC Slovakia.

Technický odbor MsÚ žiada obyvateľov, aby vrece s odpadom vykladali vo večerných hodinách deň predtým, ktorý je na to určený v harmonograme, alebo v deň odvozu najneskôr do 07.00 hodín.

Triedený odpadový papier odvezú najbližšie 4. mája, následne 1. júna.

Termíny odvozu umelohomotného odpadu sú 14. máj a 11. jún.

Odvoz zeleného odpadu sa uskutočňuje od 6. apríla do 2. decembra priebežne pondelok, utorok a stredu, podľa dopredu určeného zoznamu ulíc. Odvezú iba tzv. mäkký zelený rastlinný odpad, konáre stromov nie!

Veľkoobjemový kontajner pri záhradkárskych osadách počas epidémie koronavírusu nie je umiestnený. Majiteľov záhradiek včas informujú, kedy môžu navoziť odpad zo záhrad do kontajnéra. Mestský úrad žiada záhradkárov, aby zelený odpad nevyhadzovali na verejné priestranstvá ani dovtedy.

Obyvatelia mesta majú možnosť vyviesť zelený odpad, rozmerný komunálny odpad a drobný stavebný odpad do areálu spoločnosti Municipal na Bratislavskej ceste v pondelok a štvrtok medzi 12.00-17.00 hod., ďalej v sobotu od 08.00 do 14.00 hodín.