Všeobecne záväzné nariadenia 2008

Vybrať rok:
PrílohaPrevziaťAktívny
VZN mesta Dunajská streda č. 12/2008 zo dňa 16. decembra 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú VZN mesta na úseku miestach daní a poplatkov
Účinnosť: 
01.01.2009
download