Všeobecne záväzné nariadenia 2015

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 4/2015 zo dňa 28 apríla 2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 23/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o dani za osobitné užívanie verejného priestranstva na území mesta Dunajská Streda149.82 KBPrevziať
PDF icon Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda číslo 5/2015 zo dňa 28. apríla 2013 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Dunajská Streda a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné trhy499.21 KBPrevziať
PDF icon Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 6/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Dunajská Streda218.75 KBPrevziať
PDF icon Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 7/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o pravidlách určenia času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Dunajská Streda253.5 KBPrevziať
PDF icon priloha_k_vzn_c._7_2015.pdf1.01 MBPrevziať
PDF icon Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 8./2015 zo dňa 28. apríla 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 4/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania terénnych sociálnych služieb a o úhrade za poskytované terénne sociálne služby139.32 KBPrevziať
PDF icon Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 9/2015 zo dňa 28. apríla 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 7/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi, jednorazovej dávky sociálnej pomoci a ďalších finančných príspevkov sociálnej pomoci mestom Dunajská Streda140.4 KBPrevziať
PDF icon Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 10/2015 z 28. apríla 2015 o Mestskej polícii v Dunajskej Strede147.42 KBPrevziať
Ďalšie novinky
Oznámenie
01.06.2020
Odsúhlasenie finančného účtovníctva mesta Dunajská Streda za rok 2019
16.04.2020
Oznámenie
25.01.2016
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
Oznámenie
29.06.2015
 o prerušení distribúcie elektriny : Západoslovenská...