Všeobecne záväzné nariadenia 2015

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 4/2015 zo dňa 28 apríla 2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 23/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o dani za osobitné užívanie verejného priestranstva na území mesta Dunajská Streda149.82 KBPrevziať
PDF icon Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda číslo 5/2015 zo dňa 28. apríla 2013 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Dunajská Streda a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné trhy499.21 KBPrevziať
PDF icon Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 6/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Dunajská Streda218.75 KBPrevziať
PDF icon Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 7/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o pravidlách určenia času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Dunajská Streda253.5 KBPrevziať
PDF icon priloha_k_vzn_c._7_2015.pdf1.01 MBPrevziať
PDF icon Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 8./2015 zo dňa 28. apríla 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 4/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania terénnych sociálnych služieb a o úhrade za poskytované terénne sociálne služby139.32 KBPrevziať
PDF icon Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 9/2015 zo dňa 28. apríla 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 7/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi, jednorazovej dávky sociálnej pomoci a ďalších finančných príspevkov sociálnej pomoci mestom Dunajská Streda140.4 KBPrevziať
PDF icon Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 10/2015 z 28. apríla 2015 o Mestskej polícii v Dunajskej Strede147.42 KBPrevziať
Ďalšie novinky
Oznámenie
25.01.2016
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
Oznámenie
29.06.2015
 o prerušení distribúcie elektriny : Západoslovenská...
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
04.09.2018
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
05.02.2018
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I....
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
07.09.2017