Všeobecne záväzné nariadenia 2015

Vybrať rok:
PrílohaPrevziaťAktívny
Príloha k VZN 7/2015
Účinnosť: 
27.05.2015
download
Príloha k VZN Č. 16 2015
Účinnosť: 
10.09.2015
download
Príloha k VZN Č. 20/2015
Účinnosť: 
01.01.2016
download