Všeobecne záväzné nariadenia 2016

Rok
2016
Číslo
Názov
Podrobnosti
Aktívny
Prevziať
2/2016

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 2/2016 zo dňa 16.februára 2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda

Školstvo
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 460.22 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
3/2016

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 23/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o dani za osobitné užívanie verejného priestranstva na území mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: doc
Veľkosť: 103.5 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
4/2016

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 4/2016 zo dňa 4. apríla 2016, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk

Ostatné
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 155.99 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
5/2016

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 5/2016 zo dňa 19. apríla 2016 o určení názvu ulice na území mesta Dunajská Streda

Ostatné
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 295.67 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
6/2016

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dunajská Streda

Životné prostredie
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 470.06 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
7/2016

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 6 /2010 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 135.96 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
8/2016

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 8/2016 zo dňa 28. júna 2016 o používaní symbolov mesta právnickými osobami a fyzickými osobami

Ostatné
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 145.77 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
11/2016

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 23/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o dani za osobitné užívanie verejného priestranstva na území mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: doc
Veľkosť: 103.5 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
12/2016

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 12/2016 zo dňa 27. septembra 2016 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda

Určenie názvu ulíc
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 145.07 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
13/2016

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 13/2016 zo dňa 27. septembra 2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Dunajská Streda – Zmien a doplnkov 2/2015

Výstavba a územný plán mesta
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 194.26 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
15/2016

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dunajská Streda

Životné prostredie
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 470.06 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
18/2016

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 18/2016 zo dňa 6. decembra 2016, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 2 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda

Ostatné
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 146.66 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
19/2016

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 23/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o dani za osobitné užívanie verejného priestranstva na území mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: doc
Veľkosť: 103.5 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
20/2016

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 20/2016 zo dňa 6. decembra 2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2017

Školstvo
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 240.42 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
21/2016

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 21/2016 zo dňa 6. decembra 2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Nocľahárni v Dunajskej Strede

Sociálne služby
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 317.08 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
22/2016

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 22/2016 zo dňa 6. decembra 2016 o udeľovaní verejných ocenení mesta Dunajská Streda

Ostatné
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 372.48 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
23/2016

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 23/2016 zo dňa 6. decembra 2016 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Dunajská Streda

Určenie názvu ulíc
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 200.08 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
24/2016

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 24/2016 zo dňa 06.12.2016, ktorým sa vyhlasuje úplné znenie záväznej časti Územného plánu mesta Dunajská Streda vyhlásených VZN mesta č. 5/2005, VZN 10/2007, VZN č. 12/2007, VZN č. 5/2008 VZN č. 11/2010, VZN č. 12/2013, VZN č. 16/2015, VZN 13/2016

Výstavba a územný plán mesta
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 194.49 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés