Všeobecne záväzné nariadenia 2019

Rok
2019
Číslo
Názov
Podrobnosti
Aktívny
Prevziať
2/2019

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 2/2019 zo dňa 19. februára 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda

Doprava
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 406.38 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
3/2019

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 22/2016 zo dňa 6. decembra 2016 o udeľovaní verejných ocenení mesta Dunajská Streda

Ostatné
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 372.48 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
4/2019

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 8/2013 zo dňa 26. februára 2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda

Majetok mesta
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 187.68 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
5/2019

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 18/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2019

Školstvo
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 305.45 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
7/2019

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 7/2019 zo dňa 16. apríla 2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Dunajská Streda

Životné prostredie
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 513.35 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
8/2019

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 8/2019 zo dňa 16. apríla 2019 o parkovaní nákladných a zvláštnych motorových vozidiel na území mesta Dunajská Streda

Doprava
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 316.96 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
9/2019

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 23/2015 zo dňa 24. novembra 2015, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Dunajská Streda

Ostatné
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 268.23 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés

Zmena

Ďalšie zmeny

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 4/2016 zo dňa 4. apríla 2016, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk

Ostatné
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 155.99 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 18/2016 zo dňa 6. decembra 2016, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 2 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda

Ostatné
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 146.66 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
10/2019

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 10/2019 zo dňa 25. júna 2019 o zrušení Strediska služieb škole, Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda

Školstvo
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 300.49 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
11/2019

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 18/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2019

Školstvo
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 305.45 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés

Zmena

Ďalšie zmeny

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 18/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2019

Školstvo
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 305.45 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
12/2019

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 12/2019 zo dňa 25. júna 2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda

Školstvo
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 189.75 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
13/2019

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 9/2010 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 141.21 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
15/2019

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 15/2019 zo dňa 24. septembra 2019 o podrobnostiach o výkone taxislužby na území mesta Dunajská Streda

Doprava
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 273.37 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
16/2019

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 16/2019 zo dňa 24. septembra 2019 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda

Určenie názvu ulíc
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 111.11 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
17/2019

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 17/2019 zo dňa 24.09.2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Dunajská Streda č. 5/2005 zo dňa 4.10.2005, v znení neskorších predpisov a ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Dunajská Streda Zmien a doplnkov 11/2019

Výstavba a územný plán mesta
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 148.04 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
18/2019

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 18/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2019

Školstvo
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 305.45 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés

Zmena

Ďalšie zmeny

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 18/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2019

Školstvo
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 305.45 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 18/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2019

Školstvo
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 305.45 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés

Ďalšie zmeny

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 18/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2019

Školstvo
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 305.45 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
19/2019

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 19/2019 zo dňa 24. septembra 2019 o zrušení Školskej jedálne pri Základnej škole Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským Szabó Gyula Alapiskola Školská ulica č. 936/1 Dunajská Streda - Dunaszerdahely

Školstvo
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 132.93 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
20/2019

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 20/2019 zo dňa 26. novembra 2019 o miestnom poplatku za rozvoj

Dane a poplatky
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 160.33 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
23/2019

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 18/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2019

Školstvo
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 305.45 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés

Zmena

Ďalšie zmeny

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 18/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2019

Školstvo
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 305.45 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés

Ďalšie zmeny

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 18/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2019

Školstvo
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 305.45 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
24/2019

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 24/2019 zo dňa 26. novembra 2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2020

Školstvo
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 230.93 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
25/2019

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 25/2019 zo dňa 26. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 10/2014 zo dňa 24. júna 2014 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien a doplnkov

Školstvo
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 220.47 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
26/2019

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 26/2019 zo dňa 26. novembra 2019 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Komunitnom centre v Dunajskej Strede

Sociálne služby
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 150.75 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
27/2019

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 27/2019 zo dňa 26. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 zo dňa 10. februára 2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda

Dotácie
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 146.96 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
28/2019

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 28/2019 zo dňa 26. novembra 2019 o zrušení Školskej jedálne pri Základnej škole Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským Szabó Gyula Alapiskola Školská ulica č. 936/1 Dunajská Streda – Dunaszerdahely

Školstvo
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 172.17 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés