Všeobecne záväzné nariadenia 2023

Vybrať rok:
PrílohaPrevziaťAktívny
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 1/2023 zo dňa 24. januára 2023, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 7 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda
Účinnosť: 
01.03.2023
download
Cookies