Vybavovanie stránok cez sviatky

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Mestský úrad v Dunajskej Strede oznamuje občanom, že vzhľadom na vianočné sviatky harmonogram prijímania stránok v kancelárii prvého kontaktu bude nasledovný: 22. decembra /piatok/ do 12.00 hodiny a medzi sviatkami  podľa obvyklého harmonogramu. V piatok, 29. decembra/ radnica bude otvorená do 12.00.

V neodkladných prípadoch - v prípade úmrtia - kompetentné zamestnankyne Matričného úradu budú klientom k dispozícii na tel. číslach: +421 918 607 325 a 326.

V novom roku radnica bude opäť otvorená od 2. januára 2018 podľa obvyklého harmonogramu.

Pokladnica na radnici bude otvorená do 22. decembra /piatok/ do  12.00 hod. Do uvedeného dátumu bude možné zaplatiť na radnici v pokladni mestské dane a poplatky. Po tomto termíne a medzi sviatkami úhrada je možná peňažnou poukážkou, alebo do 31. decembra /vrátane/ zaslaním na účet mesta: 302812303/7500 /ČSOB pobočka Dunajská Streda/.

Pokladňa na radnici  do 2. januára 2018 bude zatvorená. /pve/