Výberové konanie

Ďalšie novinky
Oznámenie
11.08.2022
o mieste uloženia písomnosti
Zverejnenie výsledkov OVS_predaj bytu
05.08.2022
Verejná vyhláška
01.08.2022
I N F O R M Á C I A
04.07.2022
  Matričný úrad Dunajská Streda informuje  v súvislosti s ...
Cookies