Výberové konanie

Ďalšie novinky
Voľby hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda
23.08.2021
Oznámenie
04.08.2021
o mieste uloženia písomnosti
Výberové konanie
23.07.2021