Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy - Óvoda Komenského 357/2, Dunajská Streda