Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy - Óvoda Széchenyiho 1999/9, 929 01 Dunajská Streda