Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa spoločnosti GASTRO DS, s.r.o.