Vyhodnotili Súťaž s pánom Smietkom

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Spoločnosť odpadového hospodárstva FCC Environment Slovakia v každom školskom roku vyhlasuje ekologický program pre ZŠ a MŠ Súťaž s pánom Smietkom. Cieľom programu je výchova detí k ekologickému cíteniu a ochrane životného prostredia. Spoločnosť v spolupráci s Mestským úradom v Dunajskej Strede aj v školskom roku 2016/2017 vyhlásila súťaž v zbere papiera, do ktorého sa zapojilo vyše 30 škôl a materských škôl, medzi nimi 7 MŠ a 5 ZŠ v Dunajskej Strede. Zber priniesol výborné výsledky a dunajskostredské úspechy. Oproti minulému roku sa nazbieralo trikrát toľko papiera. Víťazom súťaže sa stala ZŠ Ármina Vámbéryho s množstvom 91 tony papiera. Takéto množstvo je bezpríkladné aj v celoštátnom meradle. Aj druhé a tretie miesto brali dunajskostredské základné školy. ZŠ Gyulu Szabóa na 2. mieste odovzdala 32 tony, ZŠ Zoltána Kodálya na 3. mieste 31 tony papiera. Obchodný manažer spoločnosti FCC Environment Slovakia pre oblasť južné Slovensko Attila Gaál odovzdal predstaviteľom najlepších škôl čestné diplomy a finančnú odmenu, pričom vyzdvihol skutočnosť, že mestá obývané Maďarmi dosiahli v zbere papiera nadpriemerné výsledky. Pre porovnanie: v oblasti Záhorie víťazná ZŠ Zohor odovzdala iba 26 tony papiera.