Výsledky školských zápisov v Dunajskej Strede

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

V Dunajskej Strede sa zápisy do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta konali v zmysle príslušného všeobecne záväzného mestského nariadenia už druhý rok v mesiaci apríl. Počas terajších zápisov slávnostný zápis  usporiadal iba v dvoch školách, a to v ZŠ Zoltána Kodálya a v ZŠ Smetanov háj.

 

Zo základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským bolo zapísaných najviac budúcich prváčikov do ZŠ Vámbéryho, podľa súčasného stavu ich bude 95. Táto škola figuruje zatiaľ na prvom mieste aj v celoštátnom meradle v rebríčku ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským. Vzhľadom na vysoký počet zapísaných prvákov aj v novom školskom roku otvoria tu tri triedy pre prvákov, podobne, ako v školskom roku 2016/ 2017. 

 

V ZŠ Gyulu Szabóa majú zatiaľ zapísaných 72 nastávajúcich prvákov. Táto škola prevádzkuje aj detašovanú prvú triedu na sídlisku Východ v budove  materskej školy na Námestí Priateľstva, sem boli doteraz zapísané 4 deti.

 

V ZŠ Zoltána Kodálya zaznamenali oproti predošlému roku podstatný nárast počtu zapísaných budúcich prvákov, je ich teraz 45, kým pred rokom bolo zapísaných iba 32 detí.

 

V cirkevnej škole  Sv. Jánosa podľa predbežných údajov rodičia zapísali 13 detí. V okresnom meradle v ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v porovnaní s končiacim sa školským rokom od septembra bude viac prvákov, celkovo 741, kým pred rokom ich bolo 715. V mestskom meradle najviac nových prváčikov budú mať od septembra v slovenskej ZŠ na Jilemnického ulici, konkrétne 111. V ZŠ Smetanov háj  takisto, ako v terajšom školskom roku, môžu otvoriť dve prvé triedy, nakoľko majú zapísaných 44 prvákov.