Vyznamenali detské osobnosti

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

V Dunajskej Strede v poradí jedenástykrát ocenili školské detské osobnosti roka. Na slávnostnom stretnutí vo veľkej sále radnice vyznamenali tridsať vynikajúcich žiakov z 5 ZŠ v zriadení mesta a Základnej umeleckej školy. Zúčastnili sa viacerých celoštátnych a krajských súťaží, či súťaží Karpatskej kotliny, kde dosiahli výborné výsledky a šírili dobré meno školy a mesta. Detské osobnosti roka 2017 vyznamenali primátor Zoltán Hájos a viceprimátori Zoltán Horváth, László A. Szabó. Úspechy detských osobností roka ocenili diplomom, kvetinami a knižnou poukážkou.       

 

Základná škola Gy. Szabóa

Kinga Melicher

Eszter Hedvig Nagy

Balázs Szalai

Olívia Vaszká

Nikolett Varga

Kristóf Pavlík

 

Základná škola Á. Vámbéryho

Virág Alma Kovács

Áron Tükör

Kristóf Csölle

Eszter Kovács

Tünde Fekete

Virág Győry

 

Základná škola Z. Kodálya

Ferenc Bögi

Tibor Mátis

Vince Pálfy

Kristóf Kósa

Gergely Kováč

 

Základná škola Smetanov háj

Fanny Cserepesová

Dániel Cserepes

 

Základná škola Jilemnického ul.

Jakub Bederka

Vanessa Danielová

Barbara Fegyveresová

Máté Nagy

Zoltán Sárkány

František Vrábeľ

 

Základná umelecká škola:

Zaránd Varga

Peter Kelemen

Eszter Pintér

Rebeka Fanni Horváth

Lilla Klimek