Vyznamenali detské osobnosti školského roka 2018/19

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Vyznamenali detské osobnosti školského roka 2018/19

Vyznamenali detské osobnosti školského roka 2018/19

Detské osobnosti škôl v Dunajskej Strede ocenili v poradí trinástykrát. Na slávnosti vo veľkej zasadačke mestskej radnice z 5 ZŠ v zriadení mesta a ZUŠ spolu vyznamenali 31 vynikajúcich žiakov. Ocenení popri výborných študijných výsledkoch sa zúčastnili viacerých súťaží na celoštátnej a krajskej úrovni, či Karpatskej kotliny. Dosiahnutými úspechmi šírili dobré meno svojej školy a mesta.   

Žiakov privítali viceprimátori László A. Szabó a Attila Karaffa, predseda komisie pre kultúru a školstvo Ladislav Gútay, prednostka MsÚ Júlia Bubniaková a vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry Tímea Molnár. Prítomný bol aj študentský primátor mesta Péter Nagy, ktorý taktiež blahoželal oceneným žiakom, zároveň vyjadril poďakovanie za činnosť ich pedagógov.         

Aj viceprimátor László A. Szabó sa poďakoval za prácu pedagógov a rodičov, ktorí majú veľké zásluhy na výborných študijných výsledkoch žiakov. Viceprimátor zároveň zdôraznil, že žiaci v záujme dosiahnutia výrazných výsledkov často obetovali svoj voľný čas. Ich úsilie bol však korunovaný úspechom. Vďaka svojej usilovnosti a pracovitosti  vynikli spomedzi ostatných. V školskom roku 2018/19 vyznamenali týchto žiakov:   

 

ZŠ Gyulu Szabóa:

Erika Kiss

Viktória Kozma

Philip Lábodi

Kinga Melicher

Victoria Schnircz

Bálint Szemes

 

Ármina Vámbéryho:

Dóra Fekete

Enikő Kiss

Szabina Nagy

Boglárka Németh

Filip Rásó

László Póda

 

ZŠ Zoltána Kodálya:

Rebeka Kohút

Zsombor Komlós

Noémi Lukács

Dániel Mátis

Máté Sántha 

 

ZŠ v Smetanovom háji:

Daniel Both

Jakub Jánoš

Samuel Új

 

ZŠ na Jilemnického ulici:

Nina Bartalosová

Simona Kapitančíková

Barbara Kádasiová

Bianka Simonová 

Beáta Szitásová

Liana Tokovicsová 

 

Základná umelecká škola:

Dóra Bartal

Dóra Horváth

Beáta Szitásová

Bálint Tóth 

Sára Tóth