Vyznamenali detské osobnosti školského roka 2019/2020

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Vyznamenali detské osobnosti školského roka 2019/2020

V Dunajskej Strede štrnástykrát ocenili školské detské osobnosti roka. Slávnostného vyhodnotenia na mestskej radnici sa z 5 ZŠ v zriadení mesta a ZUŠ tentokrát zúčastnilo menej výborných žiakov než v minulých rokoch. Pre epidémiu koronavírusu sa totiž v jarných mesiacoch mnoho študentských súťaží neuskutočnilo, preto namiesto obvyklých 30 žiakov vyznamenalo 18. Riaditelia z každej školy nominovali na ocenenie namiesto

pôvodných päť iba troch žiakov. Vyznamenaní okrem vynikajúceho školského prospechu dosiahli popredné umiestnenia aj v krajských a celoštátnych súťažiach, ako aj v súťažiach v rámci Karpatskej kotliny, čím šírili dobré meno školy a mesta.

 

Žiakov privitali primátor Zoltán Hájos, ďalej viceprimátori László A. Szabó a Attila Karaffa, predseda komisie pre školstvo a kultúru Ladislav Gútay, vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry MsÚ Tímea Molnár. Slávnosti sa zúčastnila aj študentská primátorka Bianka Bokros, ktorá taktiež gratulovala k pekným výsledkom žiakov.

 

Aj primátor Zoltán Hájos vyslovil poďakovanie za prácu pedagógov a rodičov, ktorí sa vo veľkej miere pričinili o výborné školské výsledky žiakov. Primátor zároveň vyzdvihol, že uplynulý školský rok bol mimoriadny, ktorý pedagógov, žiakov a v neposlednom rade aj

rodičov postavil pred úplne novú situáciu. Oni však spoločnými silami prekonali prekážky.

 

V školskom roku 2019/20 vyznamenali týchto žiakov:   

 

ZŠ Gyulu Szabóa:

Erika Kiss

Zoé Eszter Polák

Dávid Vajda

 

 

 

Ármina Vámbéryho:

László Póda

Szabina Nagy

Réks Hegedűs

 

 

ZŠ Zoltána Kodálya:

Krisztina Mátis

Adrián Jenčo

Lilianna Bábics

 

 

ZŠ v Smetanovom háji:

Michaela Kalná

Lýdia Anna Ravaszová

Kristína Marhefková 

 

 

ZŠ na Jilemnického ulici:

Karolína Ábrahámová

Filip Raška

Nathaly Véghová

 

 

 

Základná umelecká škola:

Eszter Lelkes

Veronika Lehotská

Zsolt Horváth