Významné rozvojové investície mesta a TTSK

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Významné rozvojové investície mesta a TTSK

Významné rozvojové investície mesta a TTSK

V nasledujúcich rokoch v Dunajskej Strede realizujú tri dôležité rozvojové investície mestskej samosprávy a Trnavského samosprávneho kraja.

Nová okružná križovatka pri maloblahovskom cintoríne

Križovatku pri maloblahovskom cintoríne zaťažuje hustá automobilová premávka. Mestská samospráva tu už niekoľko rokov plánuje vybudovať novú okružnú križovatku. Vysporiadanie pozemkov trvalo síce dlho, no projekt je dnes už pripravený a v roku 2019 sa môže začať výstavba. Vybudovanie križovatky budú mesto a župa financovať spoločne, nakoľko ide o križovatku ciest vo vlastníctve mesta, resp. kraja.

Na programe je rekonštrukcia plavárne

V budúcom roku sa začne aj rekonštrukcia krytej plavárne Strednej odbornej školy rozvoja vidieka v Dunajskej Strede. V plavárni sa uskutoční renovácia technológie bazénu, ďalej výmena výplní otvorov.      

Vybuduje sa telocvičňa, perspektívne sa črtá aj založenie divadla

Prijal sa zámer vybudovať telocvičňu pre Gymnázium Ladislava Dúbravu s vyučovacím jazykom slovenským. Realizácia projektu však bude dlhší proces, nakoľko je potrebné preveriť už existujúce plány. Zastupiteľstvo TTSK ďalej schválilo predbežný zámer založenia kamenného divadla so sídlom v Dunajskej Strede. Do konca roka vypíše krajská samospráva súťaž na podávanie projektov o prevádzkovaní regionálneho národnostného divadla. Následne uskutočnia širokú odbornú konzultáciu o financovaní divadla.