Výzva

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Výzva

Výzva ochranárskeho spolku mesta

 

Pri príležitosti 100. výročia vypuknutia I. svetovej vojny nedávno znovuzaložený  Ochranársky spolok Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 v spolupráci s Mestským úradom a občianskymi združeniami plánuje zrekonštruovať v Malom Blahove cintorín vojnových zajatcov.

Ochranársky spolok Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 touto cestou žiada obyvateľov mesta o pomoc pri záchrane tejto historickej pamiatky mesta – cintorína vojenských zajatcov I. svetovej vojny v mestskej časti Malé Blahovo.

Žiadajú preto podnikateľov, fyzické osoby, občianske združenia a každého, kto by podporil finančne alebo materiálne (stavebným materiálom, pracovnými strojmi, fyzickou prácou atď.) obnovu vojenského cintorína, aby sa prihlásil.  Dobrovoľníkov a rekonštrukčné práce bude koordinovať Technický a investičný odbor Mestského úradu v Dunajskej Strede. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na telefónnom čísle +421-918-607307 alebo na e-mailovej adrese szerdahelyikaszino [at] gmail [dot] com.

V mnohých štátoch Európy vojenské cintoríny sú krásne upravené, preto podobne aj my chceme dať do poriadku dunajskostredský vojenský cintorín. K tomu prosíme Vašu pomoc!“- uvádza sa vo výzve mestského spolku.