VÝZVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA Č. 1/2022

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
VÝZVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA Č. 1/2022

VÝZVA mesta Dunajská Streda č. 1/2022

na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská Streda v rámci programu

„Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov

v roku 2022“

 

mesto Dunajská Streda (ďalej len Mesto) zverejňuje

výzvu

 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta na financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2022“.

 

Žiadosti o dotáciu môžete podať elektronicky v termíne od 1. januára 2022 od 0:00 hod. do 31. januára 2022 do 24:00 hod.

Akceptované budú iba žiadosti podané v termíne predkladania žiadostí o dotácie!

Odkaz na elektronický formulár bude zverejnený 31. decembra 2021

https://egov.dunstreda.sk/EFormCgFiller.ashx?FormID=00305383.A0003097.000000267.ZiadostPoskytnutieDotacie_PO_SkHu