VÝZVA mesta Dunajská Streda č. 1/2023

Mestské správy

na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská Streda

v rámci programu

„Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2023“

 

 

mesto Dunajská Streda zverejňuje

výzvu

 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta na financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2023“.

 

Žiadosti o dotáciu môžete podať elektronicky v termíne od 30. januára 2023 od 0:00 hod. do 28. februára 2023 do 24:00 hod.

 

Akceptované budú iba žiadosti podané v termíne predkladania žiadostí o dotácie!

 

Elektronický formulár na podávanie žiadostí:

https://egov.dunstreda.sk/EFormCgFiller.ashx?FormID=00305383.A0003097.000000267.ZiadostPoskytnutieDotacie_PO_SkHu

 

Úplné znenie Výzvy č. 1/2023 a ďalšie materiály nájdete v prílohách.

 

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: vyzva_mesta_dunajska_streda_c_1_2023.pdf Veľkosť:

198.56 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: manual_k_vyplneniu_elektronickeho_formulara_2023.pdf Veľkosť:

373.79 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: splnomocnenie_ds_2023_dot.pdf Veľkosť:

94.22 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: najcastejsie_otazky_0.pdf Veľkosť:

107.85 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Oblasť podpory: Rozvoj a podpora miestnych kultúrno-spoločenských aktivít, zachovanie kultúrneho dedičstva Veľkosť:

114.44 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Oblasť podpory: Rozvoj a podpora športu a telesnej kultúry Veľkosť:

110.86 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Oblasť podpory: Rozvoj a podpora výchovy a vzdelávania, podpora práce s deťmi a mládežou Veľkosť:

109.33 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Oblasť podpory: Rozvoj a podpora sociálnej, humanitnej a charitatívnej činnosti Veľkosť:

110.28 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda na rozvoj a podporu miestnych kultúrno-spoločenských aktivít a zachovanie kultúrneho dedičstva Veľkosť:

142.8 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda na rozvoj a podporu športu a telesnej kultúry Veľkosť:

143.24 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda na rozvoj a podporu výchovy a vzdelávania, podporu práce s deťmi a mládežou Veľkosť:

142.75 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda na rozvoj a podporu sociálnej, humanitnej a charitatívnej činnosti Veľkosť:

143.54 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť