VÝZVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA Č. 2/2022

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
VÝZVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA Č. 2/2022

VÝZVA mesta Dunajská Streda č. 2/2022

na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská Streda v rámci programu

„Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2022“

 

mesto Dunajská Streda (ďalej len Mesto) zverejňuje

výzvu

 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta na financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2022“.

 Žiadosti o dotáciu môžete podať elektronicky v termíne od 13. mája 2022 od 0:00 hod. do 27. mája 2022 do 24:00 hod.

Akceptované budú iba žiadosti podané v termíne predkladania žiadostí o dotácie!

Elektronický formulár na podávanie žiadostí

 

V prípade problémov s nahrávaním súborov, podpísaním formulárov alebo iných problémov skúste odinštalovať aplikácie slovensko.sk zo svojho počítača  a následne opäť nainštalovať ich nové verzie:

https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie

https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie/aplikacie-pre-kvalifikovany-el

 Pri používaní starých verzií aplikácií môžete natrafiť na problémy v súvislosti s podávaním Vašej žiadosti.

 

Cookies